कांदे महाग झाले म्हणून एक कांदा घालून सुद्धा बनवता येते 8 प्लेट पाव भाजी/चमचमीत मुंबईची पाव भाजी