अशी गावरान आमटी या पूर्वी कधी नसेल बनवली | बिना डाळीची आमटी | शिंगोरी आमटी | Shingori Amti Madhura